Pastrime specifike dhe gjenerale

Pastrime specifike dhe gjenerale

Avatar

Ne ofrojmë shërbim pastrimi për të gjitha llojet e ambjenteve dhe industrise. Shërbimi ynë i pastrimit është i përshtatshëm si per sektorët e vegjël dhe per sektorët e mëdhenj, siç janë industria e automobilave, makineritë, pajisjet elektronike, industria ushqimore te cilat kërkojne cilesi te larte ne procesin e pastrimit.

Mosha: Mbi 18 vjec
Arsimi: I mesem

Kontrolli i njohurive do te realizohet nepermjet testimit.


Larje fasadash
Pastrime te mobilieve ne restorante dhe hoteleri
Larje e dyshemese
Pastrime te pajisjeve ne industri