Punonjëse shtëpie

Punonjëse shtëpie

Avatar

Hapi i parë në trajnimin bazë për punonjësit e pastrimit të shtëpive është t’i prezantohen atyre sistemet e pastrimit. Ndërsa kalohet programi do te shpjegohet se si bëhet çdo detyrë nga fillimi në fund. Është tejet e rëndësishme t’u shpjegohet se ‘pse’ do te bëjnë çdo pjesë të punës. Kurseni me shumë kohë dhe ankesat e klientëve.

Mosha: Mbi 18 vjec
Arsimi: I mesem

Kontrolli i njohurive do te realizohet nepermjet testimit.

Sfidat e vecanta
Pastrimi I tualetit
Pastrimi I guzhinës dhe dhomës se ndenjes
Paisjet  dhe mjetet e pastrimit
Pastrimi me mjete ekologjike
Komunikimi dhe etika