FAQ

Pas perfundimit të kursit, zhvillohet një testim rreth njohurive të fituara dhe më pas kursantët pajisen me çertifikatë e cila njihet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Shumica e kursantëve tanë pas çertifikimit do të kenë mundësinë të punësohen pranë kompanisë sonë ose partnerëve tanë.

Testimi që zhvillohet në përfundim të kursit është i përfshirë në çmim.

Datat të cilat do të fillojë një kurs do të afishohen online në faqen tonë të web-it dhe në rrjetet tona sociale.

Për të siguruar efektivitet në përthithjen e njohurive grupet do të jenë në numër të reduktuar nga 10 deri në 20 persona.

Çmimet ndryshojnë në varësi të llojit të kursit. Nëse jeni të interesuar për njërin prej tyre mund të na kontaktoni në një prej formave tona të kontaktit.

What's Students Say?