Hoteleri - Turizem

Ne kurset e menaxhimit te operacioneve në hotele, ju do të futeni në konceptet themelore hoteliere, shërbime ushqimore, pije dhe më shumë. Keto njohuri do t'ju ndihmojnë të nisni një karrierë në sektorin e turizmit dhe mikpritjes.